Hem Kulturslingan Soldattorp Torp Gårdar Okända torp Gravfält Kyrkor Kartan-Ryttartorp Kartan-Grenadiertorp

Rystad och Östra harg socknar

Soldattorp
I rystad och Östra harg socknar fanns 17 ryttare och 23 infanterister med var sitt torp.
Ryttarna var organiserade i Östgöta kavalleri regemente som bestod av 8 kompanier om 125 ryttare i varje kompani. Våra soldater hörde till Majorens kompani fram till 1785 då namnet ändrades till Första majorens kompani. Regementet ändrades 1792 till livgrenadier regemente och kom att kallas Andra livgrenadier regementet. Kompaninamnet ändrades 1799 till Linköpings kompani.
Dessa Ryttartorp fanns i vårt område:
Kumla, nr 63
Togetorp, nr 78
Rogestad, nr 79
Stora Knylinge, nr 80
Flodingstad, nr 81
Stensnäs, nr 82
Bjursholmen, nr 83
Rycklösa, nr 84
Vänge, nr 85
Malma, nr 86
Malma, nr 87
Malma, nr 88
Näsby, nr 89
Näsby, nr 90
Bärstad, nr 91

Karta - Ryttartorp


Grenadiersoldaterna var organiserade i Östgöta regemente till fot som bestod av 8 kompanier om 150 grenadierer i varje kompani. Våra soldater hörde till Livkompaniet.
Regementets namn ändrades 1793 till Första livgrenadier regementet.
Dessa Grenadiertorp fanns i vårt område:
Gärstad, nr 2
Gärstad, nr 3
Fröstad, nr 97
Lilla Vänge, nr 109
Stora Vänge, nr 110
Kyrketorp, nr 111
Bossgård, nr 112
Luestad, nr 113
Luestad, nr 114
Bjursby, nr 115
Tägneby, nr 116
Tägneby, nr 117
Skälv, nr 118
Torp, nr 119
Karstorp, nr 120
Vreta, nr 122
Sviestad, nr 123
Mogenäs, nr 124
Idingstad, nr 125
Ubbetorp, nr 126
Åseltorp, nr 127
Bogetorp, nr 128
Mylinge, nr 129
Granby, nr 130
Värla, nr 140
Bärstad, nr 91
Fröstad, nr 97

Karta - Grenadiertorp